1. Ana Sayfa
  2. NEDİR
  3. Tika Nedir? Tika’nın Amacı Nedir? Tika’nın Görevleri Nelerdir?

Tika Nedir? Tika’nın Amacı Nedir? Tika’nın Görevleri Nelerdir?

maxresdefault-p5B3_cover

Tika Nedir?

Tika nedir? Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı manasına gelen ve sözcüklerin baş harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır.

Tika; Sovyetler Birliği’nin parçalanması sonrası Türk Cumhuriyetleri’nin tekrar yapılanma, uyum aynı zamanda kalkınma gereksinimlerine cevap vermek maksadıyla Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak 1992 tarihinde verdiği kararla, 21124 sayı ve 27 Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı’na mensup bir uluslararası teknik yardım teşkilatı olarak kurulmuştur.

Tika, 1999 senesinde  Başbakanlık’a bağlandı. Tika, mensup olduğu Başbakan Yardımcılığı’na karşı sorumlu ve tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olma statüsündedir.

Tika’nın Amacı Nedir?

Baş mühim görevi Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolun­daki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Tika Nedir?

Tika’ya Verilen Görev ve Sorumluluklar

1. Kalkınma ihtiyaç ve hedeflerini, ülkemizin önceliklerini göz önüne alarak, yapılabilecek işbirliği ve yar­dım konularını belirlemek,

2. Gerekli program ve projeleri hazırlamak, özel kuruluşlara hazırlatmak,

3. Bağımsız devlet yapılarını güçlendirmek,

4. Pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek, görev ve sorumluluklarını vermiştir.

Tika Nedir? Tika’nın Çalışma Alanı

Tika, Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere, 37 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tek Teknik Yardım Kuruluşudur. Tika Merkez Teşkilatına ilave olarak, 20 ülkede bulunan 22 Program Koordinasyon Ofisi ile çok geniş bir coğrafyada ve bütün sektörlerde çalışmalarını sürdürmektedir.

Tika’nın Görevleri

1. Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek,

2. Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak,

3. Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurtdışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

4. Ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koor­dinasyonu sağlamak.

Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız.

Facebook     Instagram     Twitter     Pinterest     Youtube

Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Yorum Yap

Yorum Yap