1. Ana Sayfa
 2. NEDİR
 3. Tasavvuf Nedir? Tasavvufun Diğer Alanlarla İlişkisi

Tasavvuf Nedir? Tasavvufun Diğer Alanlarla İlişkisi

x1080_360x400
vanhaber.com.tr

Tasavvuf Nedir?

Tasavvuf nedir? Tasavvuf, İslam dininin mistik tarafı olarak ifade edilmektedir. Sufilik olarak da bilinen tasavvuf kelimesi, köken olarak belirsiz olmaktadır. Tasavvuf, ahlaki eğitim çerçevesinde terbiye edilmek anlamına da gelmektedir. Tasavvufta, insanın nefsinin kontrol altına alınması ve manevi değerlerin üstün tutulması gibi konular da ele alınmaktadır.

Tasavvuf, yaratılış kuramı ve ilahi aşk çerçevesinde oluşmaktadır. Tasavvufun amacı ise, Müslüman bir bireyin istekli olarak Allah’a ibadetini yapmasını sağlamaktır. Tasavvuf düşüncesini benimsemiş bir Müslüman ise, huzur içerisinde ibadetini gerçekleştirmelidir. Bunun yanı sıra; Zühd ile tasavvuf kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Ancak, aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Tasavvuf düşüncesinin temelini sevgi; Zühd düşüncesinin temelini ise, korku oluşturmaktadır. Ayrıca, tasavvuf düşüncesinde amaç, Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanabilmek; Zühd düşüncesinde amaç, ahreti kazanabilmektir.

Tasavvuf ile insan nefsinin kontrol altına alınması ve öldürülmesi için on ilke bulunmaktadır. Bu ilkelerin uygulanması sonucunda ise, erişilen makam vahdet makamı olmaktadır. Usul-i aşare olarak adlandırılan ilkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Tevbe
 2. Züht
 3. Tevekkül
 4. Kanaat
 5. Uzlet
 6. Zikre mülazemet
 7. Hakk’a dönmek
 8. Sabır
 9. Murakabe
 10. Rıza

Tasavvuf Nedir?

 Tasavvufun Diğer Alanlarla İlişkisi

Tasavvuf, birçok alanla ilişkili olmaktadır. Bu ilişkiler şu şekilde açıklanmaktadır:

 1. Felsefe ile İlişkisi: Tasavvuf, felsefe alanının kapsamına girmesine rağmen; bir felsefe akımı olmamaktadır.
 2. Mistisizm ile İlişkisi: İnançların manevi taraflarını gösteren mistisizm ile tasavvuf, birbirine karıştırılabilmektedir. Ancak, iki düşüncenin arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Örneğin; tasavvuf düşüncesinde kişisel çaba varken; mistisizmde böyle bir çaba bulunmamaktadır.
 3. Bilgi Teorisi ile İlişkisi: Tasavvuf düşüncesi, bilgi kaynağı olarak akıl, nakil ve vahyi kabul etmektedir.

Tasavvufta Seyr-ü Süluk Kavramı Nedir?

Seyr-u Süluk kavramı, tasavvuf çerçevesinde yer alan bir disiplindir. Anlam olarak ise, tasavvufta yolculuk şeklinde olmaktadır. Farklı basamaklardan oluşan bu yolculuk, ahlaki eğitim olarak da ifade edilmektedir. Bu eğitimler ise, tarikatlarda verilmektedir. Sonucunda da kişinin eğitim basamakları tamamlaması beklenmektedir. Bunların yanı sıra; Seyr-u Süluk, manevi yolculuk olarak da adlandırılmakta ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.

Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız.

Facebook     Instagram     Twitter     Pinterest     Youtube

Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız.

 

Yorum Yap

Yorum Yap