1. Ana Sayfa
  2. NEDİR
  3. Sosyalizm Nedir? Sosyalizm Ne Demektir?
Trendlerdeki Yazı

Sosyalizm Nedir? Sosyalizm Ne Demektir?

sosyalizm-nedir-sosyalist-kime-denir-komunizm-arasindaki-farklar-687x400
vanhaber.com.tr

Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm, üretim ve mübadele araçlarının topluma mal edilmesini öngören doktrinlere verilen addır. İlkçağdan beri çeşitli biçimlerde, düşünür ve filozoflar tarafından konu yapıldı. Eski Yunanistan’da Platon, yeni çağlarda Thomes Mode, Campanella, Robert Owen, Saint Simon, Fourier, Louİs Blanc, Proudhon ve bilimsel sosyalizmin kurucuları olan Kari Marx ve Friedrİch Engels başlıca temsilcileridir.

Sosyalizm, bireyciliğe (ferdiyetçilik), liberalizme karşı duyulan sosyal ve iktisadi tepkinin sistemleştirilmesinden doğan bir İktisadi görüş ve düşünüş tarzıdır. Bu yeni görüşte, temel olarak, fert yerine toplum öne alınmış, toplumun yararı, ferdin yararından daha önemli sayılmıştır. Siyasi eşitliğin İktisadi eşitlikle tamamlanması zorunluluğu belirtilmiş, böyle olmadıkça, gerçek hürriyetin doğmayacağı kabul edilmiştir.

sosyalizm

Sosyalizm ilkelerinin yorumlanmasında ve uygulanmasında meydana çıkan irili ufaklı farklar yüzünden, bu İktisadi düşünce okulu birçok kollara ayrılır. Sosyalist akımlar iki büyük kolda toplanır:

  1. Islahatçı sosyalizm
  2. İhtilalci sosyalizm

Islahatçı, ferdi mülkiyetin ancak özüne dokunmadan, sosyal siyaset tedbirleriyle toplumda sınıf kavgalarım önlemeye, sosyal adaleti sağlamaya çalışır. İhtilalci ise üretim araçlarını topluma mal etmekle çalışma hürriyetini, özel mülkiyet rejimini ortadan kaldırmak amacını güder.

Özel mülkiyeti reddeden, kollektif mülkiyeti tercih eden, liberalizmin kişiye önem veren yaklaşımını kabul etmeyen ve genel olarak iktisadi tarafı ağır basan bir sistem. Esasen, kapitalizme bir antitez olarak gelişmiştir. Sosyalizmi tarihin ilk çağlarına kadar götürmek mümkündür. Ferdiyetçiliği reddeden Yunanlı filozof Eflatun bir tür aristokratik sosyalizmi savunmuştur. Bunun sosyalizmi toplumun belirli bir kesimini ilgilendirmektedir. Bu bakımdan toplumun tamamına yayılma eğilimi göstermemiştir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Facebook     Instagram     Twitter     Pinterest     Youtube

Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap