1. Ana Sayfa
 2. NEDİR
 3. Rönesans Nedir? Sebepleri? Getirdiği Sonuçlar?

Rönesans Nedir? Sebepleri? Getirdiği Sonuçlar?

kako-jpq9dsOnpUDhY8b7

Rönesans Nedir?

Rönesans, 15. ve 16. yüzyıllarda sanat, edebiyat ve bilim gibi alanlarda yaşanan gelişmelerin olduğu dönemdir. Rönesans kelimesi, yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Tarihte kullanılan anlamı ise, Avrupa’da yaşanan aydınlıkçı dönem olmaktadır. Rönesans olarak adlandırılan akım, İtalya’da doğmuştur. Zamanla da bütün Avrupa’da benimsenmiştir. Bu akım doğrultusunda, Avrupa’da kilisenin sahip olduğu otorite bozulmuş ve bilimsel gelişmeler yaşanmıştır.

Her ülke ve alan için farklı gelişmelere sebep olmuştur. Örneğin; Fransa’da daha çok sanat, Almanya’da dini resimler, İngiltere’de ise edebiyat gelişmiştir. Buna ek olarak, İspanya’da edebiyat ile resim gelişme göstermiştir.

Orta Çağ ile Reform arasında yer alan Rönesans’ın, keskin değişimlerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde, Antik Yunan bilim insanları ve filozoflarına ait olan çalışmaların çevirisi yapılmıştır. Bunun yanı sıra; hümanizm düşüncesi benimsenmiş ve matbaa icat edilmiştir. Matbaanın icadıyla ise, bilgi geniş topluluklara aktarılabilmiştir.

Rönesans Sebepleri

Avrupa’da yaşanan bir aydınlanma çağı olan Rönesans, birçok sebep doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu sebepler şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Matbaa ile kağıt icat edilmiştir. Böylece, bilginin geniş topluluklara yayılması sağlanmıştır.
 2. Pusulanın keşfi nedeniyle yaşanan coğrafi keşifler, sanatı seven bir sınıfın oluşmasına neden olmuştur. Sanatı seven ve sanata destek veren Mesen sınıfı ise, Rönesans ortamına zemin hazırlamıştır.
 3. Antik Yunan’a ait olan eserlerin çevrilmesi ve incelenmesi, Rönesans’ın yaşanmasında etkili olmuştur.
 4. Endülüs Emevi Devleti ile İslam kültürünün yayılması ve tanıtılması, Rönesansa önemli etkide bulunmuştur.
 5. Düzenlenen Haçlı Seferleri sonucunda Doğu kültürünün yayılması, Rönesans’ın doğmasında etkili olmuştur.

Rönesans

 

Rönesans’ın Getirdiği Sonuçlar

 1. ve 16. yüzyıllarda yaşanan aydınlanma çağı, farklı alanlarda birçok sonuç doğurmuştur. Rönesans döneminin sonuçları şu şekilde sıralanmaktadır:
 2. Skolastik düşünce yok olmuş ve yerini bilimsel düşünceye bırakmıştır.
 3. Avrupa’da sanata destek veren Mesen sınıfı ortaya çıkmıştır.
 4. İncil’in farklı dillere çevirisi yapılmış ve kiliseye olan güven büyük ölçüde azalmıştır.
 5. Aydınlanma Çağı ve Reform için uygun zemin hazırlanmıştır.
 6. Avrupa’da sanat, edebiyat ve bilim alanlarında büyük gelişmeler yaşanmıştır.

 

Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız.

Facebook     Instagram     Twitter     Pinterest     Youtube

Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Yorum Yap

Yorum Yap