1. Ana Sayfa
  2. NEDİR
  3. Psikoz Nedir? Psikoz Belirtileri Nelerdir?
Trendlerdeki Yazı

Psikoz Nedir? Psikoz Belirtileri Nelerdir?

psikoz-nedir-1
vanhaber.com.tr

İçindekiler

Psikoz Nedir?

Psikoz nedir, gerçekle bağlantının koptuğu durumlarda zihinsel işlevleri etkileyen sağlık sorunlarını tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bir kişide bu şekilde bir sağlık sorununun olması halinde bu psikotik epizod olarak adlandırılır.

Psikozun genç yetişkinlerde ortaya çıkma olasılığı daha fazladır ve oldukça yaygındır. Her 100  gençden yaklaşık 3’ünde psikotik epizod görülmektedir. Bu durum psikozu gençler arasında şeker hastalığından daha yaygın hale getirmektedir. Kişilerin çoğunda tam iyileşme görülmektedir.

Psikotik hastalıklar herkesde görülebilir ve diğer hastalıklar gibi tedavi edilebilir.

Belirtileri Nelerdir?

Pzikoz duygusal durumda ve düşünme şeklinde değişikliklere ve kişinin hissetiklerini anlamayı güçleştiren anormal düşüncelere yol açabilir.

Pzikozu anlamaya çalışmak için daha karekteristik olan bazı belirtilerini bir grup altında toplamak yararlı olur.

Psikoz Nedir

Zihinsel Karmaşa

Günlük düşünceler karmaşık hale gelir ya da aralarında tam bir bağlantı olmaz. Cümleler açık değildir ya da bir anlam ifade etmez. Kişi dikkatini toplamada, bir konuşmayı takip etmede ya da olayları hatırlamada güçlük çekebilir.

Gerçekdışı inançlar

Psikotik hastalığı olan bir kişide sanrı (hezeyan/delüzyon) olarak bilinen gerçekdışı düşünce ve inançlar yaygındır. Kişi sanrılara, en mantıklı gerekçelerin bile değiştiremeyeceği şekilde inanmaktadır. Sözgelimi; kişi evinin dışında arabaların park ediş şekillerinden polis tarafından izlendiğine inanabilir.

Varsanılar (halüsinasyonlar)

Pzikozda kişide gerçekte olmayan şeyleri, görmek, işitmek, koklamak ya da tatmak gibi algı bozuklukları görülmektedir. Sözgelimi; kişi hiç kimsenin işitmediği

sesleri duyabilir ya da gerçekte olmayan şeyleri görebilir. Nesnelerin tat ve kokuları, çok kötü ve hatta zehirliymiş gibi gelebilir.

Duygudurum değişiklikleri

Kişinin duygudurumu belli bir neden olmadan değişebilir. Tuhaf şeyler hissedebilir ve kişi, gerçek dünya ile bağlantısının kesildiği herşeyin yavaş bir devinime girdiği kendi dünyasına dönebilir.

Duygudurum dalgalanmaları yaygındır ve kişi olağandışı coşku veya çöküntü hissedebilir. Kişinin duyguları donmuş gibi görünür. Duygularını hissetme ve çevresindeki kişilere göstermede azalma olur.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Facebook     Instagram     Twitter     Pinterest     Youtube

Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap