1. Ana Sayfa
  2. NEDİR
  3. Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır? Çeşitleri Nelerdir?

Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır? Çeşitleri Nelerdir?

000000000000
vanhaber.com.tr

İçindekiler

Patent Nedir?

Patent nedir? Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir vakit üretebilmek, kullanabilmek, satabilmek ya da ithal edebilmek hakkına patent hakkı denmektedir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denmektedir. Bir buluş için buluş sahibine verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını ya da satmasını belirli bir zaman boyunca engelleme hakkı verir.

Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır?

Patent başvurusunun ilk aşamasında, buluş sahibinin  patent araştırması yaptırmasıdır. Şayet buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni bir şeyler katıyor ya da onlardan ciddi farklarla ayrılıyor ise, başvurunun onay alamama ihtimali azalır. Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir.

Patent Çeşitleri Nelerdir?

İncelemeli Patent: İncelemeli patent, Ulusal ofise yapılan müracaat neticesinde uluslar arası anlamda araştırması yapılmış, araştırmadan sonra tekniğin bilinen durumunun aşılması yönünden incelemesi yapılmış, yeni, sanayiye uygulanabilir buluşlara verilen koruma belgesidir. Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma TPE veya TPE tarafından yetkisi kabul edilmiş uluslar arası araştırma kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. İnceleme ücrete tabi olup, incelemeli patentin koruma süresi 20 yıldır.

Patent Nedir?

İncelemesiz Patent: İncelemesiz patent, nitelik olarak patent sayılır ancak; tescil konusunun gerçekliği ve yararlılığı devlet tarafından garanti edilmez. İncelemesiz patentin koruması süresi 7 yıl olup, bu süre içerisinde inceleme talebinde bulunularak tescilin incelemeli patente dönüştürülebilmesi mümkündür.
Koruma süreleri başvuru tarihinden başlamak üzere,  patentin koruma süresi yirmi yıl, faydalı modelin koruma süresi on yıldır. Bu süreler uzatılamaz.

Patentin Taşıması Gereken Nitelikler

Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yeni demektir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilmektedir. Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır .Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikâr olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir.

Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilmektedir.

Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız.

Facebook     Instagram     Twitter     Pinterest     Youtube

Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Yorum Yap

Yorum Yap