1. Ana Sayfa
  2. NEDİR
  3. Liberalizm Nedir? Liberalizmin Temel Unsurları Nelerdir?
Trendlerdeki Yazı

Liberalizm Nedir? Liberalizmin Temel Unsurları Nelerdir?

RR-1280x720 (1)
vanhaber.com.tr

İçindekiler

Liberalizm Nedir?

Liberalizm bir özgürlük teorisidir. Dola­yısıyla tamamen bireysel bir olgudur, insanlık tarihinde daha devlet kavramı gelişmemişken yeryüzünde özgür bireyler vardı. Bu nedenle, insan egosuna, insan karakterine ve tabiatına en uygun düzen serbestçi, hürriyetçi düzen olan liberalizmdir, Hürriyet ise bireylerin bir takım fiziki zorlanmalarla karşı karşıya bırakılmadığı ortam demektir. Çağdaş anlamda devlet bireylerin yaşam, mülkiyet gibi temel haklarını korumak üzere kurulmuş bir olgudur. Bireylerin doğdukları anda sahip oldukları bu hakları gasp etmek için değil.

Liberalizmin merkezinde insan vardır. İnsanlar hür ve serbest ortamlarda daha verim­li çalışırlar, daha mutlu olurlar. Gerçek bir liberal toplumda yaşayan insanların sorumluluk ve hoşgörü duygulan daha çok gelişmiştir.

Ekonomik açıdan, bireyler arasındaki ti­caret ve alış veriş süreci etkili, verimli ve hürri­yetleri genişleticidir. Piyasa düzeni hiçbir müdahele gerektirmeyen, kendiliğinden oluşan ve dengelenen bir düzendir. Bu uygulamalar, ülkeler arasındaki ekonomik İlişkilerde de ge­çerlidir Uluslararası ticaret, milletlerin iş bölü­mü yoluyla zenginliklerini arttırır, siyasi geri­limleri savaş olasılığını azaltır. Siyasi yönetimin anayasal tehditlerle sınırlandırılmış olması, bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin garantisi­dir.

liberalizm

Liberalizmin Temel Unsurları Nelerdir?

Son yıllarda totaliter yönetimlerin teker teker tarihten silinmelerinin temelinde birey­lere yönelik kısıtlayıcı politikalar yatmaktadır. Bu politikalar insan tabiatıyla tamamen çelişen yapay uygulamalardır. Ne Lenin, ne Mao, ne Stalin, ne de diğer faşist rejimler insan tabiatın­da varolan özgürlük temel karakterini değiştir­meye, kontrol altına almaya ve kendi ideoloji­lerine çekmeye muvaffak olamamışlardır. Re­fah devleti yaratma hayali ile benimsenen, bireyi arka planda tutan, toplumcu, müdaheleci, kısıtlayıcı ve caydırıcı politikalar bu ülkelerin ekonomilerinde ciddi kaynak israfına ve sos­yal patlamalara yol açmıştır.

Bu gerçekler ışığında, liberalizmin temel unsurları olan hukuk düzeni içinde, bireyin ya­ratıcı ve girişimci gücüne inanan, serbestçilik, insan hak ve hürriyetleri, özelleştirilmiş, devlet müdahalelerinden arındırılmış ekonomi gibi kavramlar, hem İngiltere, Amerika gibi gelişmiş ülkelerde, hem de Uzak Doğu, eski Doğu Av­rupa ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerde uy­gulanmaya konmuştur. Türkiye’yi de gelişmiş dünya ülkeleri arasında layık olduğu konuma getirecek doğru uygulamaların liberal poli­tikalar olduğudur.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Facebook     Instagram     Twitter     Pinterest     Youtube

Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap