1. Ana Sayfa
  2. NEDİR
  3. Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatının Hesaplanması
Trendlerdeki Yazı

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem Tazminatının Hesaplanması

kidem_tazminati_nedir_2017_kidem_tazminati_hesaplamasi_1496053045_1653

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, belirli koşulların sağlanması halinde işveren tarafından çalışana verilen tazminat çeşididir.

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin bir yıldan uzun olması ve iş sözleşmesinin aşağıdaki sayılan nedenlerle feshi gerekmektedir:

  1. İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedeni dışındaki nedenler
  2. Askerlik
  3. Emeklilik hakkının elde edilmesi
  4. Kadın çalışanın evlenmesi ile bir yıllık zaman dilimi içerisinde çalışanın isteği
  5. Çalışanının vefatı (Mirasçıları hak kazanır)

İstifa eden çalışan tazminata hak kazanamaz.

kıdem tazminatı

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Çalışanın iş yerinde çalıştığı her bir yıl süresi için, brüt ücretin 30 günlük tutarıdır. 30 günlük ücret; normal ücret ve çalışanın aldığı diğer menfaatlerden oluşur.  Kaç yıl çalışmış ise en son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılır. Çarpma işleminde yıl kesirleri de dikkate alınır. Yani arta kalan aylar güne çevrilir ve son brüt ücret 365’e bölünerek günlük ücret bulunur, bu günlük ücret ile güne çevrilen çalışma süreleri çarpılır. Tüm hesaplanan rakamlar toplanır.

Hesaplanan tazminatı tavanının bir yıla düşen tutarı aşmıyorsa (01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi için geçerli tazminat tavanı 6.730,15 TL) tutar üzerinden sadece damga vergisi kesintisi olur.

Eğer tavanı aşarsa ve işveren aşan kısmı da ödemek isterse için gelir vergisi kesintisi de yapılır. Gelir vergisi oranları %15 ile %40 arasında mevcut birikmiş vergi matrahınıza göre artan oranlardır.

Örnek Kıdem Tazminatı Hesaplaması:
İşe Giriş Tarihi: 01.01.2011
İşten Çıkış Tarihi: 31.10.2015
Kıdem Süresi Toplamı: 4 yıl 10 ay
En son alınan brüt ücret: 3.000
Kıdem Tazminatı Tavanı: 3828,37

4 Yıl için hesaplanan Kıdem Tazminatı Tutarı: 3000* 4 yıl = 12.000 TL

Günlük Ücret: 3000/30 =100 TL

10 Ay için Hesaplanan Kıdem Tazminatı Tutarı: 100 30 gün 10/12 ay = 250

Toplam Brüt Tazminat Tutarı: 12.000 + 2.500 = 14.500 TL

Damga Vergisi Tutarı (binde 7,59): 14.500 TL * 0,00759 = 110 TL

Net Tazminatı Tutarı = 14.400 TL

Sosyal Medya Hesaplarımız

Facebook     Instagram     Twitter     Pinterest     Youtube

Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap