1. Ana Sayfa
 2. NEDİR
 3. İletişim Nedir? Ögeleri Nelerdir? Çeşitleri?

İletişim Nedir? Ögeleri Nelerdir? Çeşitleri?

kako-yLGx6ivf7oT6pMG9
vanhaber.com.tr

İçindekiler

İletişim Nedir?

İletişim Nedir? İletişim, gönderici ile alıcı arasında gerçekleşen duygu, düşünce ya da bilgi alışverişidir. Bireylerin, toplum içinde kendilerini ifade etmesi ve sosyalleşebilmeleri için iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. Günlük hayatta önemli bir yeri olan iletişim, doğru bir şekilde yapılmalıdır.

İletişim kelimesi, köken olarak Latince’ye dayanmaktadır. Zamanla dilimize geçmiş ve yerleşmiştir. İletişim, gündelik hayatı devam ettirmek ve sosyal ihtiyaçları karşılamak açısından gerekli olmaktadır. Bu nedenle etkili iletişim kurulmalı ve dinleme becerisi edinilmelidir.

İletişimin Ögeleri Nelerdir?

Günlük hayatımızda önemli bir yer edinen iletişim, 6 öge ile ifade edilmektedir. İletişimin temeli ise, kaynak ve alıcı ögelerinden oluşmaktadır. Genel olarak iletişimin ögeleri ise, şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Gönderici: İletişim sürecinde duygu, düşünce ya da bilgi aktaran kişi ya da gruptur. Kaynak olarak da adlandırılmaktadır.
 2. Alıcı: İletişim sürecinde duygu ya da düşünceyi alan kişi ya da gruptur. Hedef olarak da adlandırılmaktadır.
 3. İleti: Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da bilgi olmaktadır.
 4. Bağlam: İletişim ögelerinin bulunduğu ortamdır. Bağlam, birçok unsurdan oluşabilmektedir.
 5. Dönüt: Alıcı tarafından kaynağa gönderilen cevaptır. Geri bildirim olarak da adlandırılmaktadır.
 6. Kanal: Göndericinin, duygu, düşünce ya da bilgiyi alıcıya aktarırken kullandığı metodlardır.
 7. Kod: Hem göndericinin hem de alıcının anlayabileceği ortak bir şifredir. Kod olarak, genellikle dil kullanılmaktadır.

İletişim Nedir

İletişim Çeşitleri Nedir?

İletişim çeşitleri, sözlü ve sözsüz iletişim olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu iletişim türleri şu şekilde açıklanmaktadır:

 1. Sözlü İletişim: Her insanın günlük hayatında kullandığı iletişim çeşididir.

Çeşitli kişilerle yapılan yüz yüze konuşmalar, telefon görüşmeleri, kurslar ve diğer konuşmalar, sözlü iletişim kapsamında bulunmaktadır. Sözlü iletişimi uygun bir şekilde gerçekleştirmek, günlük yaşam için çok önemlidir. Bu nedenle ise, etkili konuşma, dinleme ve cevap verme gibi konularda dikkatli olunmalıdır. Sözlü iletişimin temel ögesi ise, dil olmaktadır.

 1. Yazılı İletişim: Gönderici ile alıcı arasındaki bilgi aktarımının yazı ile gerçekleştiği iletişim türüdür. Çeşitli raporlar, mesajlar, gazeteler, afişler ve ilanlar, yazılı iletişim kapsamında olmaktadır.

Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız.

Facebook     Instagram     Twitter     Pinterest     Youtube

Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Yorum Yap

Yorum Yap