Sosyalizm

18 Mar, 2020 310

Sosyalizm Nedir? Sosyalizm Ne Demektir?

Sosyalizm Nedir? Sosyalizm, üretim ve mübadele araçlarının topluma mal edilmesini öngören doktrinlere verilen addır. İlkçağdan beri çeşitli biçimlerde, düşünür ve filozoflar tarafından...