Demokrasi

11 Mar, 2020 307

Demokrasi Nedir? Demokrasinin Tanımı Nedir?

Demokrasi Nedir? Demokrasi nedir? Dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. Yunanca  dimokratia kelimesinden türemiştir....