1. Ana Sayfa
  2. NEDİR
  3. Etik Nedir? Etik ile Ahlak Arasındaki Farklar

Etik Nedir? Etik ile Ahlak Arasındaki Farklar

o190306_01009_360x400

Etik Nedir?

Etik nedir? Etik, töre bilimi anlamına gelmektedir. Köken olarak ise, karakter anlamını veren ve Yunanca olan ethos kelimesinden türetilmiştir. Etiğin amacı, bir bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilmesini sağlamaktır. Bireylerin davranışlarıyla ilgili problemleri kapsamakta ve bütün olarak ele almaktadır. Etik ile bireylerin davranışları, iyi ve kötü olarak gruplandırılmaktadır. Tarih boyunca ise, iyi kelimesinin anlamı üzerinden çeşitli etik kuramları ortaya atılmıştır.

Etik Alanları

Felsefenin dallarından olan etik, çeşitli alanlar çerçevesinde incelenmektedir. Etiğin her alanı, diğer alanları ile etkileşim halinde olmaktadır. Bu alanlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. İş Etiği: Bu etiğe ait olan prensipler, birçok iş sürecinde kullanılmaktadır. Bu sayede, dürüstlük ve gizlilik gibi kavramlar uygun bir doğrultuda ilerlemektedir. Hem çalışan hem de işletme için gerekli olan iş etiği, etik dışı kabul edilen davranışların önüne geçmektedir.
  2. Meslek Etiği: Çalışma hayatında yapılan davranışların yönlendirilmesi konusunda kullanılan prensiplerden oluşmaktadır. Meslek etiği sayesinde bir birey, çalışma hayatı süresince mesleğine uygun bir şekilde davranmaktadır. Böylece keyfi yapılabilecek davranışlar kontrol altına alınmaktadır.
  3. Toplumsal Etik: Bir davranışın ahlaki açısından doğru olması, topluma ait gelenek ve kurallara bağlı olmaktadır. Her il ve ilçenin, toplumsal etiği oluşturan prensipleri farklı olmaktadır. Bu nedenle çeşitli davranışlara verilen tepkiler de değişkenlik göstermektedir.
  4. Global Etik: Toplumsal etiğe zıt olarak; bütün insanları bünyesinde barındırmaktadır. Herhangi bir olay karşısında, her bireyin benzer ya da aynı tepkiyi göstermesi olarak da özetlenebilmektedir. Duyarlılık kavramı, bu etik alanı için oldukça önemlidir.
  5. Kişisel Etik: Bu etiğe ait olan prensipler, bir bireyin davranışlarının yönlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Etik Nedir?

 Etik ile Ahlak Arasındaki Farklar

Etik ile ahlak, sık karıştırılan iki kavram olmaktadır. Ancak aralarında çeşitli farklar bulunmaktadır. Bu farklar şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. Ahlak, bir bireyin davranışlarının doğruluğunu kapsamaktadır. Etik ise, bir bireyin davranışlarıyla ilgili yapılan çalışmaları ele almaktadır.
  2. Ahlak, insanoğlu ile eşzamanlı olarak; etik ise, Antik Yunan’dan beri var olmuştur.
  3. Ahlak, toplumu kapsamakta; etik ise, tüm insanları kapsamaktadır.

Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız.

Facebook     Instagram     Twitter     Pinterest     Youtube

Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Yorum Yap

Yorum Yap