Bursa Escort
YENİ GELİŞME

Takva’dan iddialara cevap

 Tarih: 18-03-2018 16:07:27
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sosyal medyada çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Bizim amacımız bu şehirden bir şeyler kapmak değil, bir şeyler katmaktır” dedi.


  - “Bizim amacımız bu şehirden bir şey kapmak değil, şehre bir şeyler katmaktır” 


  Elite World Van Hotelde düzenlenen ‘Van TSO Bilgilendirme Toplantısı’nda  ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Takva, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. 

 

Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili kirli bir süreci yürütmek isteyen, çeşitli iddialarla kendilerini yıldırmak isteyen kişilerin olduğunu belirten Takva, ’’Seçim dönemlerinde herkesin değerlendirmeleri olabilir. Herkesi eleştirmek olgusu içinde olmak mümkündür. Onların yönetsel anlayışının kötü olduğu ve aday olunan yerde daha iyi bir yönetsel anlayışı egemen kılacaklarına karşılık bir beyan olabilir. Herhangi bir iddia da bulunabilirler. Kaldı ki böyle bir iddia olmasa bu iddia karşısında da böyle bir sürece girmenin de hiçbir mantığının olmadığını da bilen insanlarız. Fakat bundan ötesi bireysel tutum ve davranışlara, ahlaki olmayan, edepli olmayan kişisel ego tatminine yönelik iddiaları da yine iddia sahiplerine iade ettiğimizi ifade ediyoruz’’ dedi. 

 


  Gelecek döneme ilişkin bir beklentilerinin olmadığını ifade eden Takva, “Biz bu bayrağı aldığımız noktada odamızın kurumsal kimliğini Türkiye’de en başarılı odalarından biri olduğu gerçeği ile kendilerine devredeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunu her defasında tekrar ediyorum ama bunu takip edecek kişiler de bizim odamızın genç girişimcileridir. Umuyor ve diliyorum ki edep ölçüleri içerisinde, ahlaki kurallar içerisinde tüccarın vakarına ve edebine yakışır bir seçim süreci yaşarız. Bizler, bu şehirden bir şey kapma arzusunda değiliz. Bizim amacımız, ekonomide değişim harekatı olarak bu meslek örgütünü yönetsel iktidarını isteyişimizin arka planında bu şehre bir şeyler katma arzusu vardır. Bundan öte bundan gayri ne bir hevesimiz ne bir talebimiz olmuştur” ifadelerini kullandı. 

 


  2013 Haziran ayında yapılan seçim sonrasında görevi devraldıklarını hatırlatan Takva, “O tarihte de bir milyon 500 bin TL civarında belgeleriyle bir mali durum tablosu vardı. Bugün borcumuz yok ve 95 bin civarında bir nakit paramız var. Ben şunu da gururla ifade edeyim ki; 4,5 yıl içerisinde bu yönetim ve bu meclis, Van TSO üyelerinin odadan aldığı hiçbir hizmet bedeline bir tek kuruş zam yapmamıştır” şeklinde konuştu. 


  Başkan Takva’nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ramazan Temizer, çeşitli spekülasyonlara neden olan müfettiş raporlarını açıkladı.

 

 

"İŞTE TAKVA'NIN SUNDUĞU O RAPOR"

Odamız organ seçimleri süresinde ortaya atılan iddialar ile ilgili olarak iddia sahiplerinin ve Odamızın talebi üzerine 30.01.2018 – 13.02.2018 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince Odamızda inceleme yapılmıştır. 

Yapılan denetim sonucunda iddialar ve müfettişlerce yapılan tespitler şu şekildedir.

İDDİA

Van TSO Başkanlığının Seçim Listesindeki Meslek Gruplarını Kendilerine Yakın Seçmenlerden Oluşacak Şekilde Ayırmak Suretiyle Meslek Gruplarını Oluşturması ve Bu Doğrultuda Tüm Meslek Gruplarının İncelenmesi

SONUÇ

Yapılan incelemede uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

İDDİA

2017 yılının Ekim ayında yapılması kararlaştırılan seçimlere ilişkin ortak veri tabanından alınan listelerin, seçim tarihinden en az yirmi (20) gün önce seçim kurulu başkanına sunulması gerekirken oda yetkililerince bu süreye riayet edilmediği”

SONUÇ

İlçe Seçim Kurulu tarafından Oda organ seçimlerinin 07/10/2017 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı, seçme ve seçilme hakkına sahip üyeleri gösteren listelerin ise Oda tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 08/09/2017 tarihinde sunulduğu,- Bu çerçevede 7 Ekim 2017 günü yapılacak olan seçimlerden 29 gün önce seçmen listelerinin Oda tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuş olduğu, - Bu nedenle “seçimlere ilişkin ortak veri tabanından alınan listelerin, seçim tarihinden en az yirmi (20) gün önce seçim kurulu başkanına sunulması gerekirken oda yetkililerince bu süreye riayet edilmediği” iddiasının geçerli olmadığı, kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.

İDDİA

Kanun tarafından seçimlerin yapılması ile ilgili olarak iki aylık bir süre tanınmasına rağmen, seçim tarihinin Ekimin ilk haftası olarak belirlenmesinin dürüstlük kuralına aykırı ve kötü niyetli bir eylem olduğu

SONUÇ

24/09/2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/10828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ise oda ve borsaların 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin ülke genelinde 2018 yılının Nisan ayında yapılmasının kararlaştırıldığı, anlaşılmış olup; sıralanan gerekçelerle iddia konusuna ilişkin olarak Bakanlığımızca bu aşamada yapılabilecek bir işlem bulunmadığı kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.

İDDİA

Seçim mevzuatı ve teamüllerine aykırı olarak yönetime aday olan seçmenlere verilen üye listelerinde sadece üye unvanlarının belirtildiği, bu listelerde üyelere ait yetkili kişi ve adres bilgileri ile telefon numaralarına yer verilmeyerek rekabet ortamının Bozulduğu,

SONUÇ

5174 sayılı Kanun’un 84. maddesi ile Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinde “Hâkim tarafından onaylanan seçim listelerinin örneklerinin talep edilmesi halinde, çoğaltma masrafı karşılığında üyelere verileceği ” ifade edilmiştir. Yapılan incelemelerden; 5174 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde seçim listelerinin isteyen üyelere verilmesine dönük yükümlülüğün Oda tarafından yerine getirildiği gözlenmiştir.

4982 sayılı Kanun’un 21. maddesinde ise “kişilerin özel hayatına” ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu çerçevede şikâyetçilerce talep edildiği anlaşılan üye şirket yetkililerine ait şahsi telefon numaralarının “özel hayatın gizliliği” prensibi kapsamında paylaşılamayacak türden bilgiler olduğu değerlendirilmektedir.

4982 sayılı Kanun kapsamındaki Müfettişlik değerlendirmeleri yukardaki gibi olmakla birlikte, üyelere ait “yetkili kişi, adres ve kurumsal telefon numarası ” bilgilerinin teminine dönük olarak 4982 sayılı Kanun kapsamında Şikâyetçilerin dilekçeyle Odaya başvurma ve sonucuna göre Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna itiraz haklarının saklı olduğu hususunun kendilerine hatırlatılması gerekmektedir.

İDDİA

Seçimden 6 ay önce üyelerin meslek gruplarındaki yerleri ile Nace Kodları değiştirilemez hükmüne aykırı hareket edildiği, Oda başkanlığı tarafından ilçe seçim kuruluna sunulan ve ilan edilen seçmen listelerinin usul ve yasaya aykırı olarak düzenlendiği, yapılacak seçimlerde her seçmen faaliyet göstermiş olduğu meslek grubunda oy kullanması gerekirken, oda tarafından seçim kuruluna gönderilen seçmen listelerinde, birçok seçmenin faaliyet göstermiş olduğu alandan farklı bir meslek grubuna dâhil edildiği

SONUÇ

Meslek gruplarının düzenlenmesiyle ilgili olarak Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesindeki yönetim kurulu ile meclis toplantı ve karar yeter sayılarına riayet edildiği ve bu düzenlemelerin Oda tarafından yapılması planlanan ancak ertelenen 2017 yılı seçimlerinden en az 6 ay önceden TOBB’un onayından geçtiği, bu süreç sonunda Oda bünyesinde meslek grubu sayısının 12’den 19’a yükseltildiği, 2017 yılında yapılması planlanan seçimlere ilişkin seçmen listelerinin de TOBB’un onayından geçen söz konusu 19 meslek grubu esas alınarak hazırlandığı anlaşılmıştır.

 

 

 

 

İDDİA

Meslek grup sayısının arttırılmasıyla birlikte yaklaşık bin (1.000) üyeye yakın seçmenin vergi numaralarının sisteme eksik girilmesi suretiyle oy kullanma haklarının ellerinden alındığı

SONUÇ

Bu kapsamda odaya kayıtlı yaklaşık 9 Bin Üyenin kayıtlarının bulunduğu veri tabanında ;

“64 firmanın vergi numarasının bilinmediği yada hatalı olduğu belirlenmiş, bu firmalardan  bir tanesinin vergi dairesinde faal olduğu tespit edilmiş, 2018 yılında yapılacak seçimlere dahil edilmesi gerekmektedir. Geri kalan 63 üye ile ilgili mevzuat gereği gerekli çalışmalar yapılarak Vergi Dairesinde kayıtları olmayanların kayıtlarının silinmesi gerekmektedir. “

İDDİA

Odadaki Mevcut Meslek Grubu, Vergi Dairesi Kayıtlarına Göre Bulunulması Gereken Meslek Grubundan Farklı Olan Üyeler

SONUÇ

Yaklaşık 5 Bin üye ilgili olarak;

-Şikâyetçiler tarafından iddia konusu yapılan üyelerle ilgili olarak vergi dairesinden alınan kayıtlar üzerinde yapılan incelemelerden, bunlardan 76 üyenin vergi kayıtlarına göre Odada olmaları gerektiği değerlendirilen meslek grubundan farklı bir meslek grubunda yer aldıkları anlaşılmıştır.

-Bu itibarla, farklılığı ortadan kaldırmaya dönük olarak, meslek grupları aynı olmakla birlikte Vergi Dairesinde kayıtlı faaliyet konusu ile Odada kayıtlı faaliyet konusu birbirinden farklı olan Oda üyeleri hakkında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi çerçevesinde işlem yapılması gerektiği,

-Bu kapsamda söz konusu Oda üyeleri ile irtibat kurularak bu üyelerin durumlarını belgelendirmeye davet edilmeleri, ayrıca Oda tarafından bu üyeler hakkında Maliye ve üye işyerleri nezdinde gerekli araştırmanın resen yapılması suretiyle üyelerin durumları hakkında tespit raporu hazırlanarak faaliyet konuları ve yer alacakları meslek gruplarının yönetim kurulu kararıyla Nisan ayında yapılacak olan seçimler öncesinde tespit edilmesi gerektiği odaya bildirilmelidir.

1 Üyemizin itirazı kabul edilmiş, gerekli işlem yapılacaktır. 

İDDİA

Sigortacıların, Medikalcilerin Grubunda Yer alması.

SONUÇ

Sigorta faaliyeti ile uğraşan üyelerin medikal grubunda yer aldığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 

İDDİA

Aidat borcu nedeniyle oy kullanma yeterliliğine sahip olmayan üyelerin seçmen listelerinde gösterildiği

SONUÇ

Yapılan incelemelerden, anılan mevzuat hükmünde yer verilen prensiplere aykırı türden aidat borcu olduğu anlaşılan 10 üyenin ertelenen 2017 yılı seçimlerine ait seçmen listelerinde yer aldığının anlaşıldığı,

Bu üyeler geçmiş dönemlerde belge taleplerine istinaden askıdan indirilmiş, sehven yeniden askı işlemi yapılmamıştır

İDDİA

Bazı gruplardaki firma sayının 106 olarak belirlenmesi ve bunların Meclise 3 kişi göndermesi, bazı gruplardaki firma sayısının 370’ e çıkarılmış olmasına rağmen yine Meclise 3 kişi göndermesi

SONUÇ

Ekim 2017 Tarihinde yapılması planlanan Organ seçimlerinin gerçeklemiş olması halinde İpekyolu İlçe seçim Kurulu tarafından onaylanarak askıya çıkarılan 19 meslek grubu içinde 106 ve 370 üyeye sahip hiçbir meslek grubu bulunmamaktadır.

16.03.2018 İtibariye;

 

MALİ DURUM

+ 94.824,29 TL

  Kaynak: editör   Editör: vanhaber
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER VAN HABERLERİ HABERLERİ
  VAN HABERLERİ HABERLERİ
Minik yüreklerden “Su Hayattır” koreografisi  Minik yüreklerden “Su Hayattır” koreografisi Van’ın Tuşba ilçesinde eğitim gören minik öğrenciler, 22 Mart Dünya Su Günü dola..
Van’da PKK/KCK operasyonu Van’da PKK/KCK operasyonu Van’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına al..
Van’da 26 gözaltı var Van’da 26 gözaltı var Van’da terör operasyonu: 26 gözaltı
 Van'da 14 bin 500 paket ele geçirildi Van'da 14 bin 500 paket ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 14 bin 5..
  GÜNDEM HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu, STK temsilcileriyle bir araya geldi  Ahmet Davutoğlu, STK temsilcileriyle bir araya geldi Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Van’daki sivil to..
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan medyaya uyarı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan medyaya uyarı! CNN Türk'te bir programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ila..
Seçim ittifakı teklifi Meclis'te... Seçim ittifakı teklifi Meclis'te... Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Gündemde 3 önemli d..
Erbaş: İslam ile ilgili yazan, konuşan ve haber yapanlar... Erbaş: İslam ile ilgili yazan, konuşan ve haber yapanlar... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” kapsamında Hakkari'..
  SİYASET HABERLERİ
10 bin polis alınacak 10 bin polis alınacak Akademinin internet sitesinden e-Devlet şifresiyle 12 Mart'ta yapılmaya başlayan..
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın'ın konuk old..
Erdoğan'ın Kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti Erdoğan'ın Kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti Bolu istikametine seyir halinde olan Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plaka..
Kavgaya karışanlar... Kavgaya karışanlar... TBMM Başkanlığı, Genel Kurul çalışmaları sırasında yaşanan olaylar ve bununla il..
  EKONOMİ HABERLERİ
Milli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor... Milli kredi derecelendirme kuruluşu geliyor... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanb..
Fakıbaba'dan önemli açıklama! Fakıbaba'dan önemli açıklama! Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Adıyaman Millet..
 Bakan müjdeyi böyle verdi! Bakan müjdeyi böyle verdi! Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, hayvancılık ve tarımdaki yeni ..
Bakan Ağbal açıkladı… Bakan Ağbal açıkladı… Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin yılbaşında belirlenen tutarın altına dü..
  EĞİTİM HABERLERİ
Van'da bin 62 taşeron işçisi kadroya alındı Van'da bin 62 taşeron işçisi kadroya alındı Kanun Hükmünde Kararname ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kadroya ge..
Kaymakam ÖZCAN, Rehber öğretmenleriyle buluştu Kaymakam ÖZCAN, Rehber öğretmenleriyle buluştu Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet ÖZCAN Başkanlığında İlçe M..
 Sergilenecek 100 Projenin 32’si Van’a ait Sergilenecek 100 Projenin 32’si Van’a ait TÜBİTAK tarafından 2017-2018 eğitim öğretim döneminde düzenlenen ve 8 ilden 100 ..
Saray’da okuma yazma seferberliği Saray’da okuma yazma seferberliği Van’ın Saray Kaymakamlığı tarafından okuma yazma seferberliği başlatıldı. ..
  MAGAZİN HABERLERİ
Adnan Oktar için beklenen yasa çıktı! İ Adnan Oktar için beklenen yasa çıktı! İ İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı biraz önce Meclis'te kabul edilerek yasal..
O Ses Türkiye 2018 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye 2018 şampiyonu kim oldu? En fazla oyu alan Lütfiye Özipek, 2018 O Ses Türkiye birincisi oldu.
Gündeş'den flaş yalı kararı! Gündeş'den flaş yalı kararı! Eşi Reza Zarrab'ın ABD’deki yargılanma süreci başlayan şarkıcı Ebru ..
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü Beşiktaş'ta ünlü bir otelde Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından vurularak öldü..
  SPOR HABERLERİ
Türkiye Hokey Federasyonu Van Temsilciliği Türkiye Hokey Federasyonu Van Temsilciliği Kahramanmaraş’ta 22-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Hokey Şam..
GESKON basınla bir araya geldi  GESKON basınla bir araya geldi Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Nihat Karad..
Genç futbolcunun dili boğazına kaçtı  Genç futbolcunun dili boğazına kaçtı Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Erciş Gençlik Belediye Spor, bug..
Kadın askerlerle futbolculardan renkli futbol maçı  Kadın askerlerle futbolculardan renkli futbol maçı Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personellerle Hakkari Gücü Kadın F..
  TEKNOLOJİ HABERLERİ
Gelecek Uzayda semineri Gelecek Uzayda semineri “Mikrodan Makroya İçinde Yaşadığımız Evren” isimli projenin “Gelecek Uzayda’ ad..
Van’da çağrı merkezi kuruldu Van’da çağrı merkezi kuruldu CMC Türkiye Van’da kurduğu çağrı merkezi ile ilgili bir basın toplantısı düzen..
Google sizi takip ediyor!.. Google sizi takip ediyor!.. Google'a otomatik olarak gönderildiği ortaya çıktı. Durumu kabul eden şirket, uy..
Türk hackerlar İsrail'e haddini bildirdi Türk hackerlar İsrail'e haddini bildirdi İsrailli haber ajansı 'Times of Israel'in web sitesine siber saldırı düzenledi...
  BÖLGE HABERLERİ
4 ilde 9 şüpheli gözaltına alındı 4 ilde 9 şüpheli gözaltına alındı Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Siir..
Van'da nevroz ne zamana kutlanacak? Van'da nevroz ne zamana kutlanacak? Belirlenen Nevroz takvimine göre kutlamaların startı 17 Mart’ta Diyarbakır’ın Si..
 2018-2023 yılları arasında 81 ilde kurulacak 2018-2023 yılları arasında 81 ilde kurulacak Buna göre 81 ilin tamamında narkotimler kurulacak. Yine rehabilitasyon merkezler..
Yeni bir savaş başlayacak Yeni bir savaş başlayacak Irak ve Suriye'de kurulan terör örgütü DEAŞ'ın çöküşünün, en az yükselişi kadar ..
  KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ
Bekiran aşireti kitaplara konu oldu  Bekiran aşireti kitaplara konu oldu Tarihçi-Yazar Mehmet Fatih Bekirhan, beşinci kitabı olan “Bekiran Aşireti Tarihi..
 Muradiye’de şiir ve müzik dinletisi  Muradiye’de şiir ve müzik dinletisi Van Şair-Yazarlar Birliği tarafından Muradiye ilçesinde şiir ve müzik dinletisi ..
Van kedileri görücüye çıkıyor Van kedileri görücüye çıkıyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi tarafından ‘3. V..
Van'da 'asırlık çınar'ın kanun aşkı Van'da 'asırlık çınar'ın kanun aşkı Van’da 1955 yılında kanun çalmaya başlayan 78 yaşındaki Şahin Türkmenoğlu, 63 yı..
vanhaber.com.tr'yi nasıl buldunuz?
 • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
 • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
 • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
resmi ilanlar
Yukarı